தமிழர் தேசத்தின் மீதான ஆக்கிரமிப்பு ஐ

தமிழர் தேசத்தின் மீதான ஆக்கிரமிப்பு ஐ

Sri Lanka security forces

“சிறிலங்கா ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள தமிழர் தேசத்தில் இராணுவம் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்”

NEW YORK, USA, September 9, 2022 /EINPresswire.com/ —

சிறிலங்கா அரசினால் உள்ளாகியுள்ள தமிழர் தேசத்தில் இருந்து இராணுவம் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற தமிழர்களின் கோரிக்கை வரும் நிலையில், ஐ.நா மனித உரிமைச்சபை ஆணையாளரின் செப்ரெம்பர் 6 அறிக்கையில், சிறிலங்காவின் நடவடிக்கைகள் குறித்து இடித்துரைத்திருப்பது, தமிழர்களின் வலுவூட்டுவதாக அமைந்துள்ளதென நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது தெரிவித்துள்ளது இடித்துரைத்திருப்பது தமிழர்களின் நிலைப்பாட்டுக்கு அமைந்துள்ளதென நாடுகடந்த தமிழீழ அரசியல் விவகாரங்களுக்கான அமைச்சு

சிறிலங்கா தொடர்பில் ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையின் செப் செப் -6 அறிக்கையானது, தொடரும் மனித உரிமைமீறல்கள், பொருளாதார நெருக்கடி, பொறுப்புக்கூறல் தொடர்பில் முக்கியமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தது.

சிறிலங்காவின் பொருளாதார முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாக அதன் செலவினங்களே அமைகின்றன என்பதனை பல சுட்டிக்காட்டி நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அரசாங்கம் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள தமிழர் இருந்து இராணுவம் செய்யப்பட வேண்டும் நிலைப்பாட்டினை தொடர்சியாக வலியுறுத்தி வந்திருந்தது வந்திருந்தது.

இந்நிலையில் சிறிலங்கா பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மீள்வதற்கான தனது இராணுவச் செலவினங்களை குறைக்க என ஐ ஐ.நா மனித ஆணையாளர் தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதோடு, தமிழர் பகுதிகளில் இருந்து குறைக்கப்பட வேண்டும் தெரிவித்துள்ளார் கூடவே இராணுவம் பொதுமக்களின் காணிகள்மீள கையளிக்கப்பட வேண்டும் இடித்துரைதுள்ளார் இடித்துரைதுள்ளார்.

ஐ.நா மனித உரிமைச்சபை இக்கருத்தானது இக்கருத்தானது, இராணுவ செய்யப்படவேண்டும் செய்யப்படவேண்டும் தமிழர்களின் நிலைப்பாட்டுக்கு வலுச்சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக தமிழர் மீதான இராணுவ ஆக்கிரமிப்பானது சிங்கள மயமாக்கல் மயமாக்கல் பௌத்த மயமாக்கலுக்கு பாதுகாப்பு இருப்பதோடு இருப்பதோடு, மக்களின் பொருளாதாரத்தினையும் சுரண்டி வருகின்றது என நா அரசாங்கத்தின் அரசாங்கத்தின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடங்கவிருக்கின்ற ஐ.நா மனித உரிமைச்சபை தொடரில் மையப்படுத்தி வரவிருக்கின்ற தீர்மானத்தில் தீர்மானத்தில், இராணுவ வெளியேற்றம் ஓர் காலஅட்டவணை உள்ளடக்கப்பட என்பதோடு பொறுப்புக்கூறலுக்கான பொறிமுறையாக ஐ ஐ பாதுகாப்பு சபைக்கு விவகாரத்தினை பாரப்படுத்த வேண்டும் எனவும் சுதன்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் தெரிவித்துள்ளார். தமிழர்களின் நிலைப்பாடாக இவ்விடயம் தொடர்பில் ஐ.நாவின் முன்னாளர் ஆணையாளர்கள் ஆணையாளர்கள், ஐ.நாவின் வள சிறிலங்காவின் சூழலை சர்வதேச குற்றவியல் நீதமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்த வேண்டும் ஏற்கனவே ஐ.நா மனித உறுப்பு நாடுகளை முன்வைத்துள்ளனர் எனவும் அரசியல் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தெரிவித்துள்ளார்

Transnational Government of Tamil Eelam
TGTE
+1 614-202-3377
[email protected]
Visit us on social networks:
facebook
Twitter
Another

.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Previous Post
Sigma Powertrain - E-Powertrain Solutions Technology Launches New Division - SIGMA PERFORMANCE - World News Report
Blog

Sigma Powertrain – E-Powertrain Solutions Technology Launches New Division – SIGMA PERFORMANCE – World News Report

Next Post
Introducing Dangerour Chemicals 180: A one-stop video resource for curing the quarantine blues - World News Report
Blog

Introducing Dangerour Chemicals 180: A one-stop video resource for curing the quarantine blues – World News Report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *